Skip to content

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetových obchodov je PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO: 45373841

My vo firme PLUTOS COMPANY, s.r.o. chránime súkromie zákazníka. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť všetky služby, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní zákazníkových údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa zákazníka (slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na komunikáciu so zákazníkom)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom)
  • ak nakupuje zákazník ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia zákazníkovej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Zákazník môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v prípade predchádzajúcej registrácie po prihlásení sa do časti Prihlásenie. V prípade, že si zákazník želá zrušiť svoju registráciu, požiada nás o to e-mailom. Jeho konto bude zneaktívnené.

V našich eshopoch zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno zákazníka, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka.

Počas návštevy v našom eshope sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. kedy zákazník na stránku prišiel, odkiaľ zákazník na stránku prišiel).

Poskytovateľmi služieb sú:

  • spoločnosť WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, SR
  • spoločnosť SmartSelling, a.s., Netroufalky 797/5, 625 00Brno, ČR
  • spoločnosť GoPay, s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR
  • spoločnosť ComGate, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR

Osobné údaje tieto firmy nemajú voľne k dispozícii, resp. sú dôsledne kryptované a spoločnosti do nich nemajú prístup.

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.